Blog

Joker English

joker-english

İngilizce kursumuza marka değerini veren ve tüm diğer kurslardan farklı kılan Joker kelimesini inceleyecek olursak…

Joker kelimesini günlük hayatta ve sosyal medyada sıklıkla kullanmamıza rağmen tam olarak ne olduğunu söylememiz gerektiğinde takılıp kalabiliyoruz.

Joker kelime anlamı olarak şakacı, eğlenceli demek.

Aynı zamanda, bir kanun tasarısına yada bir sözleşmeye sonradan yada gizlice eklenen ve sözleşmenin akışını değiştiren madde anlamına da gelen Joker, değişik anlamlarıyla hayatımızın içinde kullanılıyor.
İskambil oyunlarında her işe yarayan, her yerde kullanılabilen, istenilen kağıt yerine kullanabileceğiniz beklenen ve aranılan kağıt olarak da bilinir.
Unutmayın ki iskambil oyunlarında istediğiniz yada beklediğiniz kağıdın değerini alabilecek bir kağıttır joker.
Joker, maymuncuk anlamında da kullanılır.
Joker, son çare olarak da adlandırılabilir.
Joker kendi içinde şu anlamları da taşımaktadır; komik, matrak, latifeci, muzip, nükte.
Joker aynı zamanda sonucu değiştirebilecek sürpriz gelişme olarak da tanımlanabilir.
Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe’ de yazılışı aynı olan joker, birçok dilde hiç değiştirilmeden aynı şekilde kullanılmıştır.
Türkçe’ de Coker diye söylendiği de olur.
Joker, maskara, soytarı anlamları da taşımaktadır.
Bütün gidişatı değiştirecek şey diyede söylenebilir Joker için.
Yenemediğiniz bir gücü yenebilmek için elinizdeki son şans da denilebilir Joker için.
Sonradan ortaya çıkan ve beklenmeyen her şey de diyebiliriz.
Her işe yarayan, her yerde kullanılabilen anlamı da var.
joker için son çare de denilebilir.
Bazı oyunlarda joker, iflas geldiğinde yada pas gelirse kullanılabilir.
Bazı durumlarda bazı kişiler joker kelimesini bir insanı tanımlamak için de kullanabilirler.  Joker insanlar, iki kişi arasında ara buluculuk yapan kişilerdir,
Yada joker kişi hayatta karşımıza çıkan ve bize iyi geldiğini düşündüğümüz karşı cinsten aradığımız ve hep beklediğimiz kişidir.
Eğer joker resimlerine dikkatlice bakarsak Joker’in kralın soytarısı olduğunu da görürüz. Joker, ortamı güzelleştiren, sevinç ve neşeye boğan kişi anlamına da gelebiliyor.
52 tane normal iskambil kartı sıradan bi şekilde oynanırken, Joker çıkagelip ortamı nasıl karıştırabiliyor.
Bir çok insanın içinde de Joker vardır ancak sadece bazı kişilerde ön plana çıkmaktadır.
Bir sözleşmeye/hukuki belgeye gizlice eklenen ve görünüşte önemsiz gibi görünen ama aslında her şeyin önemini/anlamını değiştiren…
İskambilde joker, bazı oyunlarda en büyük koz olarak kullanılan soytarı resimli kâğıt.
Durumu/sonucu tamamen değiştiren beklenmedik veya nihai olay/etken/durum.
Joker için bilinmeyen/gizli engel, sonradan meydana çıkan pürüz.
Joker, monarşi döneminde insanları güldürmesi için tutulan soytarı.
Son çare: amaca ulaşmak/üstünlük sağlamak/çıkmazdan kurtulmak için en sona bırakılan oyun da denilebilir.
İngilizce de joke yani “şaka yapmak” fiilinden türetilmiştir. Joker, Latince iocus “şaka, söz oyunu” sözcüğünden alıntıdır.
İyi şeyler birer birer gittikçe yaşamımızdan, jokerleri alınmış iskambil destesine dönüyor güzelim hayat…
Joker küçük bir delidir. Herkesten farklıdır o. Ne sinektir ne karo, ne kupa ne de maça. Sekiz veya dokuz, papaz veya bacak değildir. Her şeyin dışındadır, ötekilerle aynı yere ait değildir. Gerçi öbür kartlarla aynı pakette bulunur, ama orası onun kendi evi değildir aslında.
Televizyon programlarındaki oyunlarda hatırlarsanız kişi zor durumda kaldığında Joker hakkını kullanır.
Biz de Joker English olarak diyoruz ki; tüm kursları denediniz, tüm yöntemleri denediniz. Olmadıysa Joker hakkınızı kullanıp bize gelebilirsiniz ve çözemediğiniz bu dil sorununuzu Joker English ile çözebilirsiniz.
Umutmayın ki; Joker English‘de imzalar kalplere atılır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir